Przepis na sukces dla Iławy - rozwinięty transport i sektor IT!

Przepis na sukces dla Iławy - rozwinięty transport i sektor IT!

W raporcie przygotowanym dla Urzędu Marszałkowskiego czytamy, że w II kwartale 2022 r. nastąpiło pogorszenie koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczególnie martwi, że obserwujemy spadek realnych zarobków. Choć na papierze wynagrodzenia wciąż rosną, to podwyżki zjadane są przez rosnącą inflację.

Ale istnieją dwie branże, gdzie nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia, nawet jeśli uwzględnimy wpływ inflacji. Są to branża informatyczna (o 25%) oraz transportowa (o 5%). Iława ma potencjał, by stać się ważny ośrodkiem w obu tych dziedzinach.

Nie potrzeba do tego milionowych, głośnych inwestycji. Już teraz mamy w mieście szkolenia dla programistów organizowane przez Inkubator Technologiczny w Iławie. Ale nie oznacza to też, że wszyscy musimy nagle stać się programistami albo kolejarzami (choć w tym drugim przypadku Iława akurat ma długie tradycje 😉).

Chodzi o stworzenie klimatu, który przyciągnie przedstawicieli branży informatycznej (zarówno pracowników, jak i inwestorów). Przykłady miast, które zyskują na położeniu “po trasie” do większych ośrodków, pokazują, że infrastruktura transportowa to ważny element układanki.

Dla mnie argumentem przemawiającym za Iławą jest właśnie połączenie niewątpliwych zalet mniejszego, turystycznego miasta, z możliwością okazyjnego zaspokajania szczególnych potrzeb w większym ośrodku.

Dlatego razem z Fundacją Cadmus i Inkubatorem Technologicznym w Iławie realizujemy projekt “Kurs na IT”, który promuje Warmię i Mazury jako miejsce do życia dla specjalistów IT i branż kreatywnych, którzy pracują zdalnie. Nie będzie to kolejny reklamowy landing page, który zniknie po jednym sezonie. Chcemy dostarczać realną wartość łącząc inwestorów, instytucje otoczenia biznesu, samorządy i pracowników. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firmy IT z dużych miast miały pracowników np. z Iławy. Znam firmy z Warszawy, które zespoły programistów mają w biurach w mniejszych miastach.

Na przyciągnięciu specjalistów pracujących zdalnie do Iławy zyskałoby wiele innych branż, nie tylko informatyczna czy transportowa. To pobudzanie lokalnej gospodarki, ponieważ wszyscy ci “nowi” mieszkańcy muszą gdzieś robić zakupy, wypoczywać i zaspokajać inne potrzeby.

Zapraszam do zapoznania się i udostępniania strony Kurs na IT: https://kursnait.pl

Kurs na IT - pracuj zdalnie z Warmii i Mazur
Dobry klimat do pracy, ambitni i kreatywni ludzie, wsparcie urzędów i instytucji. Warmia i Mazury to miejsce, w którym warto pracować.