Wystąpienie podczas sesji Rady Miejskiej w Iławie

Wystąpienie podczas sesji Rady Miejskiej w Iławie

W poniedziałek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iławie, której najważniejszym punktem była debata o stanie naszego miasta. Podobnie, jak rok temu, wziąłem w niej udział i poruszyłem kilka istotnych kwestii.

Jako przedstawicielowi sektora pozarządowego, trudno mi zignorować problem konsultacji społecznych. Często okazują się one jedynie formalnością, a nasze głosy nie są brane pod uwagę przez ratusz. Pozorowane konsultacje demotywują mieszkańców do angażowania się w życie lokalnej społeczności.

Zwróciłem także uwagę na tworzenie kolejnych koncepcji inwestycji bez ich późniejszego wdrożenia i rozwiązywania tym samym realnych problemów mieszkańców. Przykładem był iławski stadion. Czy miasto jest przygotowane na ewentualne opóźnienia lub brak środków na odbudowę trybun?

0:00
/

Nie zapomniałem również o AZS-ie Olsztyn i pytaniach dotyczących rzekomych korzyści, jakie miasto czerpało z transmisji telewizyjnych. Czy lokalni przedsiębiorcy rzeczywiście zyskali na organizacji meczów siatkarskich w Iławie?

0:00
/

Całość mojej wypowiedzi, wystąpienia pozostałych mieszkańców i radnych oraz odpowiedzi burmistrza dostępne są w transmisji z sesji.