Wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Zostałem wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego!

Wczoraj odbyło się spotkanie wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Powiat Iławski. Była to doskonała okazja do rozmowy o działalności społecznej w regionie oraz do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami różnych podmiotów działających na rzecz mieszkańców naszego powiatu.Spotkanie zakończyło się wyborami do nowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. To organ, który reprezentuje i wspiera wszystkie organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu.Dziękuję przedstawicielom trzeciego sektora za udzielone mi zaufanie, a wszystkim osobom wybranym do nowej Rady serdecznie gratuluję i liczę na owocną współpracę.