Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji
Ja z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim - ministrem cyfryzacji

22 grudnia uczestniczyłem  w konsultacjach społecznych zorganizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. To wydarzenie pozwoliło mi spotkać się z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, przedstawicielami resortu oraz organizacji branżowych. Dyskutowaliśmy o kluczowych kwestiach związanych z cyfryzacją kraju.

Z czym poszedłem na to spotkanie?

Wykluczenie cyfrowe

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Fundacji Cadmus, dla ponad 60% Polek i Polaków smartfon jest głównym urządzeniem do korzystania z Internetu.

Ponad połowa z nich doświadczyła problemów z działaniem stron internetowych oraz e-usług publicznych (ePUAP, ePacjent, aplikacje bankowe). Trzeba podjąć dyskusję nad prawnym zapewnieniem prawidłowego działania e-usług publicznych na smartfonach i tabletach.

Kompetencje cyfrowe

W UE 🇪🇺 56 proc. osób w wieku 16–74 lat ma co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, w Polsce 🇵🇱 tylko 44 proc. – dane Eurostatu.

Obserwację tę potwierdzają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Realizując projekt aktywizacyjny dla osób poniżej 30 roku życia, zauważyli, że wielu osobom brak podstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności obsługi programów biurowych.

Dlatego w ramach strategii cyfryzacji trzeba uwzględnić edukację cyfrową dostosowaną do współczesnego rynku pracy.

Nasza propozycja to bardziej zrównoważone i przyjazne dla wszystkich społeczeństwo cyfrowe, skoncentrowanie się na potrzebach rynku pracy, by zapewnić społeczeństwu dostęp do nowoczesnych technologii i umiejętności niezbędnych do ich efektywnego wykorzystania oraz przyjrzenie się wykluczeniu cyfrowemu związanemu z niedostosowaniem usług publicznych online do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Podczas wystąpień swoje zdanie wygłosiło kilkadziesiąt osób z różnych branż, a w kuluarach co najmniej drugie tyle! Wrażenie zrobiła na mnie otwartość przedstawicieli Ministerstwa na propozycje i chęć uwzględnienia opinii społeczeństwa w procesie kształtowania strategii cyfryzacji Polski.