Urban lab - sposób na poprawę jakości życia w mieście

Podczas tegorocznego Światowego Forum Miejskiego wziąłem udział w warsztatach Urban Living Labs, zorganizowanych przez JPI Urban Europe.

Metoda laboratoriów miejskich (urban labów) jest wykorzystywana do badania i rozwiązywania szerokiej gamy problemów, jakie pojawiają się w miastach. Może pomóc w testowaniu hipotez i kierunków rozwoju miasta, jak również jego transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i komfortu życia mieszkańców.

Laboratorium miejskie to miejsce (np. przestrzeń biurowa albo urban cafe) współpracy władz miasta z mieszkańcami, przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz generowanie dodatkowej wartości z wykorzystaniem zasobów miejskich.

Czym różni się urban lab od komitetów i komisji, których w Iławie działa co najmniej kilka, a efekty ich pracy często nie są widoczne lub namacalne?

Przede wszystkim laboratorium miejskie jest zlokalizowane dokładnie tam, gdzie odbywa się proces i wyzwanie, którego dotyczy, w codziennym życiu miejskim. W ten sposób wynikiem jest wyraźny praktyczny rezultat.Urban lab jest także miejscem, które:

  • integruje i angażuje wszystkich interesariuszy (mieszkańców, działaczy społecznych, podmioty publiczne i prywatne, jednostki naukowe),
  • odpowiada na wyzwania i buduje potencjał miasta,
  • zwiększa elastyczność działań miasta poprzez otwarcie na informacje zwrotne i uczenie się.
Interesariusze urban labu w ujęciu modelowym odpowiadają elementom pentahelisy: mieszkańcy, sektor publiczny, sektor prywatny, instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe. Ich rola i stopień zaangażowania mogą być zróżnicowana, w zależności od konkretnej poruszanej problematyki. (rys. własny) 

Na warsztatach nauczyliśmy się nowej metody planowania takiego działania urban labu, która zapewnia realizację powyższych postulatów.

W grupie osób z całego świata pracowaliśmy nad problemem wyludniania się miast i jak urban lab może temu zaradzić. Co ciekawe, niezależnie od miejsca z którego ktoś pochodził, wszyscy byliśmy zgodni, że do rozwiązania najważniejszych wyzwań współczesnych miast, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy - mieszkańców, biznesu, działaczy społecznych, polityków, instytucje kulturalne i naukowe.

Poznanie osób z różnych krajów było jedną z największych zalet udziału w WUF11.

W Polsce już działają UrbanLab Gdynia  i Urban Lab Rzeszów.

A jak w Iławie sprawdziłby się taki urban lab?