Rafał Rybnik

Rafał Rybnik

Zostałem wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Zostałem wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

3 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego. Była to doskonała okazja do rozmowy o działalności społecznej w regionie oraz do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami różnych podmiotów działających na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Spotkanie zakończyło się wyborami do nowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Rafał Rybnik